Dokumenty

Dokumenty


Karta kwalifikacyjna uczestnika kolonii 2019

Oświadczenie RODO kolonie 2019
Szczegółowy program konferencji i warsztatów pt. „Zaprezentowanie alternatywnych źródeł dochodu dla kobiet z obszarów wiejskich”

Formularz zgłoszeniowy „Zaprezentowanie alternatywnych źródeł dochodu dla kobiet z obszarów wiejskich”Hymn Związku Młodzieży Wiejskiej


Logo ZMW, kolor

Logo ZMW, czarne

Regulamin Spartakiady Młodzieży Wiejskiej 2017


Gazetka WICI Częstochowskie 2018

Gazetka WICI Częstochowskie 2017

Gazetka WICI Częstochowskie 2016

Gazetka WICI Częstochowskie 2015

Gazetka WICI Częstochowskie 2014

Gazetka WICI Częstochowskie 2013

Gazetka WICI Częstochowskie 2012

Gazetka WICI Częstochowskie 2011

Gazetka WICI Częstochowskie 2010

Gazetka WICI Częstochowskie 2009

Gazetka WICI Krajowe 2012

Sprawozdanie z działalności ZMW 2003-2013


Protokół z posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego w kołach ZMW

Lista obecności na posiedzeniu sprawozdawczo-wyborczym w kole ZMW

Wniosek o nadanie odznaki honorowej "Zasłużony dla ZMW w Częstochowie"

Wniosek o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej ZMW

Deklaracja członkowska

© 2009 ZMW Częstochowa
statystyka