Historia

Historia ZMW w powiecie częstochowskim

Reaktywowanie Związku Młodzieży Wiejskiej w 1957r.

Po VIII Plenum KC PZPR w październiku 1956r. Związek Młodzieży Polskiej został rozwiązany.

Młodzież polska musiała mieć organizację, w której mogłaby realizować swoje ambitne cele życiowe.

W wyniku dyskusji i ustaleń partii politycznych PZPR i ZSL, przyjęto, że w dużych miastach będzie działał Związek Młodzieży Socjalistycznej a w małych miastach i wioskach Związek Młodzieży Wiejskiej.

W naszym rejonie tzn. powiatach częstochowskim i kłobuckim bardzo szybko i dobrze rozwijał się Związek Młodzieży Wiejskiej.

Już w styczniu 1957r. powstało dużo kół ZMW m.in.:

Organizatorami kół ZMW była przede wszystkim miejscowa młodzież, ale znanymi prowadzącymi m.in. byli:

Nie sposób wymienić wszystkich.

Pierwszymi przewodniczącymi Zarządów Powiatowych ZMW byli:

Do znanych i zasłużonych działaczy ZMW można zaliczyć m.in.:

Na ziemi częstochowskiej już przed 1939 rokiem był rozpowszechniony "Ruch Wiciowy" szczególnie w takich miejscowościach jak: Parzymiechy, Zimnawoda, Lipie, Rębielice, Wilkowiecko, Opatów, Miedźno, Kamyk, Rędziny, Mstów, Dąbrowa Zielona, Koniecpol i inne.

Młodzież ZMW w naszym rejonie nie zajmowała się kolektywizacją wsi ani nie zabraniała chodzić młodszym do Kościoła.

Zajmowaliśmy się rzeczami pożytecznymi dla polskiej wsi, a więc: postępem technicznym, wprowadzaniem nowości rolniczych, kulturą, sportem, oświatą.

Organizowaliśmy:

W lipcu 1958r w Kuźnicze nad rzeką "Liswarta" koło Zamku Krzepickiego – władze powiatu kłobuckiego wręczyły Zarządowi Powiatowemu ZMW w Kłobucku "Sztandar Związkowy" (Ja w tym czasie byłem wiceprezesem G.S Starokrzepice, później G.S Lipie. Od 1964r. kolejno byłem prezesem OSM: Krzepice, Kłobuck i Częstochowa).

Z woli Zarządów Powiatowych ZMW w: Kłobucku, Częstochowie, Myszkowie, Zawierciu i Będzinie – byłem na Międzynarodowym Festiwalu Młodzieżowym w Moskwie w roku 1957.

Związek Młodzieży Wiejskiej nie był tak spolegliwy partiom politycznym (PZPR czy ZSL) jak to dziś niektórzy działacze przedstawiają. Był bojowy i pryncypialny. Umiał, choć dyplomatycznie osiągać swoje cele.


Częstochowa, dn. 15.02.2009r.
Opracował Henryk Wydmuch

Władze kadencji 2012-2015

Skład Zarządu Powiatowego ZMW w Częstochowie (32):

Skład Komisji Rewizyjnej ZP ZMW w Częstochowie:

Nasze koła (24)


ZMW Bogusławice

ZMW Borowno

ZMW Jacków - Baby

ZMW Kamienica Polska

ZMW Kocin

ZMW Kruszyna

ZMW Lubojenka

ZMW Mstów

ZMW Mykanów

ZMW Olsztyn

ZMW Rędziny

ZMW Rększowice

ZMW Rzeki Wielkie

ZMW Starcza

ZMW Wikłów-Łęg

ZMW Zarębice

ZMW Zawada


Zarząd Miejski ZMW w Częstochowie
 • Monika Flis - Prezes
 • Krzysztof Włodarczyk - Wiceprezes
 • Oliwia Chaładaj - Wiceprezes
 • Kamil Dobrowolski - Sekretarz
 • Monika Saternus - Skarbnik

Koła

Koło ZMW w IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie

 • Mateusz Kaniowski - Prezes
 • Maja Gawrońska - Sekretarz
 • Filip Świerczyński - Skarbnik
 • Kamil Kapuścik - Skarbnik II

Koło ZMW w IV LO im. H. Sienkiewicza

 • Krzysztof Włodarczyk - Prezes
 • Artur Bednarz - Sekretarz
 • Wojciech Górniak - Skarbnik

Koło ZMW w III LO im. W. Biegańskiego

 • Oskar Janas - Prezes
 • Artur Polaczek - Sekretarz
 • Izabela Praszczyk - Skarbnik

KOŁO ZMW w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego

 • Sebastian Miller - Prezes
 • Mateusz Gałbasa - Sekretarz
 • Kinga Kamińska - Skarbnik

ZMW Częstochowa Grabówka

 • Kamil Dobrowolski - Prezes
 • Bartosz Rożniewski - Sekretarz
 • Kamil Fyrla - Skarbnik

ZMW Częstochowa Śródmieście

 • Beata Boska-Adamczyk - Prezes
 • Urszula Janas-Czyż - Sekretarz
 • Sylwia Karwala - Skarbnik
© 2009 ZMW Częstochowa
statystyka