Imprezy

Nasza działalność:Od 2006 roku projekty i współpraca międzynarodowa stanowią bardzo ważny element naszej działalności. W ponad 40 projektach uczestniczyło około 1000 młodych ludzi z terenu powiatu częstochowskiego. Biorąc udział w zadaniach o charakterze międzynarodowym młodzi ludzie mieli okazję współpracować ze swoimi rówieśnikami z wielu krajów europejskich, realizując wspólne zadania i dyskutując na ważne dla nich tematy. Poniżej prezentujemy najważniejsze z naszych projektów międzynarodowych.

Inscenizacja kultury okiem obiektywu

Miejsce: Zakopane
Data: 13-22 lipca 2009
Uczestnicy: Polska, Rumunia, Włochy, Turcja, Litwa

W dniach 13-22 lipca 2009r. w Zakopanem odbyła się międzynarodowa wymiana młodzieży "Inscenizacja kultury okiem obiektywu". Młodzi ludzie pracując na warsztatach fotograficznych starali się połączyć w jedną historyjkę zdjęciową elementy kultur krajów uczestniczących, a były to: Polska, Turcja, Litwa, Rumunia i Włochy. Pracując w 4 grupach międzynarodowych młodzi ludzie mogli także wymieniać opinie, poglądy i doświadczenia nie tylko na tematy związane z fotografią ale także na aspekty kulturowe i życia codziennego. Odbyły się również wieczory kulturowe, podczas których każdy z krajów prezentował swoją kulturą, zwyczaje i tradycje. Uwieńczeniem całej wymiany była wystawa zorganizowana w jednej z regionalnych restauracji na Krupówkach. Wystawa ta cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców jak i turystów przebywających w Zakopanem. Projekt ten był pomysłem członków Koła ZMW w Borownie, dla których fotografia jest pasją a niekiedy pomysłem na czas wolny.


            

Bądźmy wszyscy równi!

Miejsce: Częstochowa
Data: 20-29 czerwca 2009
Uczestnicy: Polska, Turcja, Rumunia, Włochy, Litwa

W dniach 20-29 czerwca 2009 roku w Częstochowie odbyła się międzynarodowa wymiana młodzieży "Bądźmy wszyscy równi!". Młodzi ludzie z Polski, Turcji, Rumunii, Włoch i Litwy dyskutowali nad najważniejszymi prawami człowieka. Uczestnicy poprzez różne gry symulacyjne i panele dyskusyjne wymieniali swoje opinie i poglądy. Każdy z dni dotyczył innego z podstawowych praw człowieka. Uczestnicy wymieniali poglądy na temat ogólnych praw człowieka w Europie, praw kobiet, praw dzieci, praw mniejszości, prawa do głosowania i wolności słowa. Niesamowitym echem wśród uczestnikom odbiły się warsztaty z dziećmi z domu dziecka w Kłobucku oraz warsztaty terenowe w Muzeum Holokaustu Auschwitz. Dzięki uprzejmości władz lokalnych młodzież miała okazję zaprezentować swoje opinie oraz wyniki dyskusji zarówno Staroście Częstochowskiemu jak i Wiceprezydentowi Miasta Częstochowa. Projekt ten był kolejnym już organizowanym przez ZMW w mieście Częstochowa, a dotyczącym ważnych spraw społecznych.


            

Peace Camp 2009

Miejsce: Canakkale - Turcja
Data: 1-11 kwietnia 2009
Uczestnicy: Polska, Turcja, Niemcy, Francja

W kwietniu 2009 roku grupa młodzieży z ZMW Częstochowa uczestniczyła w dość nietypowej wymianie młodzieży. Wymiana odbyła się w mieście Canakkale, w Turcji. Udział w niej wzięła młodzież z Polski, Turcji, Niemiec i Francji. Miejsce wymiany nie było wybrane przypadkowo, gdyż w okolicach Canakkale w czasie pierwszej wojny światowej toczyły się tam zacięte bitwy o dostęp do Istambułu. W czasie wymiany młodzi ludzie dyskutowali o tym w jaki sposób oni mogą dbać o zachowanie pokoju w Europie i na świecie. Ponadto odbyły się również wieczory kulturalne każdego z krajów oraz wycieczki kulturalne do Troji i Stambułu. Ciekawym przeżyciem było uczestnictwo w tzw. ANZAC Day, czyli obchodach pierwszej bitwy żołnierzy australijskich i nowozelandzkich jako osobnych państw niezależnych od Wielkiej Brytanii. Wymiany takie promujące postawy pokojowe wśród młodych ludzi z Europy są niezwykle potrzebne, aby utrzymywać idee współpracy i zrozumienia w Europie.


            

Więcej nas łączy niż dzieli

Miejsce: Biały Dunajec
Data: 25 grudnia 2008 / 5 stycznia 2009
Uczestnicy: Polska, Litwa

Ta "smakowita" wymiana realizowana była na przełomie grudnia 2008r. i stycznia 2009r. w Białym Dunajcu. Młodzież z Polski i Litwy uczestniczyła w warsztatach, podczas których poznawali tradycyjne przepisy kulinarne. Największy entuzjazm wywołało wspólne przygotowywanie tradycyjnych potraw zarówno z Polski jak i Litwy. Wszystkie przepisy kulinarne używane podczas projektu zostały wydane w formie książeczki.


Challenge for prejudices

Miejsce: Zakopane
Data: 7-16 grudnia 2008
Uczestnicy: Polska, Turcja, Włochy

Wymiana ta, to pierwszy etap projektu, który realizowany jest od sierpnia 2008, do lipca 2009. Partnerami naszymi w tym projekcie są organizacje z Turcji i Włoch. W grudniu 2008r. grupa młodzieży z Turcji gościła u nas, poznając naszą kulturę, historię, religię i codzienne życie. Cały projekt zakończą duże warsztaty połączone z konferencją, które odbędą się w lipcu 2009r. w Denizli, Turcja.


Euro 2008 - a co później?

Miejsce: Zakopane
Data: 20-30 listopada 2008
Uczestnicy: Polska, Litwa, Rumunia, Turcja

Piłka nożna, a dokładnie street soccer były głównym tematem projektu, z udziałem młodzieży z Polski, Turcji, Rumunii i Litwy, który odbył się w listopadzie 2008r. w Zakopanem. Poza warsztatach i rozgrywkami piłkarskimi, które prowadzone były w grupach międzynarodowych, uczestnicy projektu dyskutowali nad problemami braku ośrodków sportowych na terenach wiejskich.


Nowa kultura - wspólna Europa

Miejsce: Zakopane
Data: 19-27 października 2008
Uczestnicy: Polska, Litwa, Rumunia, Turcja

Warsztaty, które odbywały się podczas tej wymiany, ukierunkowane były na wzajemne poznanie tradycyjnych tańców i pieśni, krajów uczestniczących. Młodzież z Polski, Turcji, Rumunii i Litwy nie tylko prezentowała własne tańce i pieśni, ale również uczyła się tańców i pieśni innych narodów. Podsumowaniem projektu, który odbył się w październiku 2008r. w Zakopanem był wspólny koncert na Krupówkach.


Intercultural wedding

Miejsce: Amasra - Turcja
Data: 20-27 sierpnia 2008
Uczestnicy: Polska, Hiszpania, Litwa, Turcja, Węgry

Młodzież z Polski, Litwy, Hiszpanii, Turcji i Węgier uczestniczyła w wymianie, której głównym tematem były tradycyjne ślubne i weselne w różnych krajach europejskich. W spotkaniu, które odbyło się w Amasrze, Turcja, w sierpniu 2008r. uczestnicy pracowali nad wspólnym przedstawieniem teatralnym pokazującym różne tradycje weselne. Niezapomnianym przeżyciem był udział w prawdziwym weselu tureckim.


Дружба без границ - Przyjaźń bez granic III

Miejsce: Alushta - Ukraina
Data: 4-18 sierpnia 2008
Uczestnicy: Polska, Ukraina

W sierpniu 2008r. zorganizowaliśmy wspólne warsztaty kulturalne z naszym partnerem ukraińskim na Krymie. Głównym tematem wymiany było poszukiwanie podobieństw pomiędzy obiema kulturami. Dodatkowym elementem były warsztaty terenowe prowadzące śladami Adama Mickiewicza na Krymie.


            

Sport to zdrowie

Miejsce: Zakopane
Data: 26 czerwca / 2 lipca 2008
Uczestnicy: Polska, Litwa

"Sport to zdrowie" to projekt realizowany wspólnie z naszym litewskim partnerem. Głównym celem wymiany, która odbyła się w Zakopanem, na przełomie czerwca i lipca 2008r. było uświadomienie młodym ludziom, jak ważny dla ich zdrowia jest sport. Poprzez udział w tym projekcie, jego uczestnicy stali się promotorami sportu w swoich środowiskach lokalnych.


            

Prawa młodzieży

Miejsce: Częstochowa
Data: 1-10 czerwca 2008
Uczestnicy: Polska, Rumunia, Turcja, Włochy

Wymiana, która miała na celu przygotowanie ankiet i przeprowadzaniu badań oraz wywiadów z młodymi ludźmi jaka jest ich wiedza na tematy związane z ich prawami w Unii Europejskiej. Wyniki prac uczestników z Polski, Turcji, Rumunii i Włoch zostały przedstawione prezydentowi miasta Częstochowy oraz lokalnym władzom.


            

Show your culture hidden in camera

Miejsce: Antalya - Turcja
Data: 14-25 kwietnia 2008
Uczestnicy: Polska, Czechy, Litwa, Rumunia, Turcja

Rozwijanie swoich zainteresowań fotograficznych poprzez wspólne warsztaty, a także pokazanie piękna swoich regionów były głównymi tematami wymiany, która odbyła się w Antakya, Turcja. Młodzież z Polski, Turcji, Czech, Rumunii i Łotwy wspólnie pracując w czerwcu 2008r przygotowała wystawę fotograficzną, która odbyła się w tamtejszym Urzędzie Miasta.


            

Integral part of the integrity

Miejsce: Izmit - Turcja
Data: 3-13 kwietnia 2008
Uczestnicy: Polska, Rumunia, Litwa, Turcja, Hiszpania

W kwietniu 2008r. liderzy naszej organizacji wzięli udział w kursie treningowym organizowanym w Izmicie, Turcja. Spotkanie z udziałem Polaków, Turków, Litwinów, Rumunów i Hiszpanów miało na celu wypracowanie lepszej jakości dla przyszłych, wspólnych projektów. Ponadto odbyło się kilka spotkań z lokalnymi organizacjami młodzieżowymi oraz lokalnymi władzami.


            

Future projects - for future cooperation

Miejsce: Bolu - Turcja
Data: 1-7 kwietnia 2008
Uczestnicy: 11 organizacji z 7 krajów

Seminarium kontaktowe, które odbyło się w Bolu, w kwietniu 2008r. miało na celu przede wszystkim przedstawienie własnych organizacji oraz wypracowanie idei i pomysłów dla przyszłych projektów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 11 organizacji młodzieżowych z 7 krajów.


Przyjaźń bez granic II

Miejsce: Biały Dunajec
Data: 5-17 marca 2008
Uczestnicy:Polska, Ukraina

Warsztaty kulturalno-teatralne były realizowane podczas kolejnego spotkania młodzieży polskiej i ukraińskiej. Odbyły się one w marcu 2008r. w Białym Dunajcu. Każda z grup przedstawiała tradycyjne wesele dla swojego kraju. Podsumowaniem projektu miało być przedstawienie podobieństw kulturowych poprzez spektakl teatralny łączący w sobie wesele polskie i ukraińskie.


            

Don't affraid diversity

Miejsce: Targu Riu - Rumunia
Data: 18-27 lutego 2008
Uczestnicy:Polska, Rumunia, Włochy, Grecja

Projekt, który odbył się w lutym 2008r. w Targu Jiu w Rumunii miał na celu uświadomienie młodym ludziom, aby nie wstydzili się własnego dziedzictwa kulturowego, tylko byli z niego dumni. Poprzez udział w warsztatach uczestnicy dowiedzieli się również wielu interesujących rzeczy dotyczących kultur: rumuńskiej, włoskiej, greckiej. Przerażającym ale niezapomnianym przeżyciem było zwiedzanie jednego z zamków księcia Draculi.


Let's all be equal

Miejsce: Lizbona - Portugalia
Data: 3-15 lutego 2008
Uczestnicy: Polska, Turcja, Portugalia, Włochy, Estonia

Był to pierwszy w historii programów europejskich skierowanych do młodzieży projekt, który odbywał się w dwóch krajach. Pierwsza cześć, która odbyła się w Cascais, Portugalia, miała na celu uwrażliwienie i dyskusje uczestników na tematy związane z prawami dzieci, wolności słowa. Druga część ukierunkowana była na prawa mniejszości, prawa kobiet i prawo głosowania, a odbyła się w Polsce – Białym Dunajcu. W obu tych częściach brali udział młodzi ludzie z Polski, Portugalii, Turcji, Włoch i Estonii w lutym 2008r.


            

Przyjaźń bez granic

Miejsce: Biały Dunajec
Data: 9-20 grudnia 2007
Uczestnicy: Polska, Ukraina

Podczas wymiany polsko-ukraińskiej, która odbyła się w grudniu 2007r. w Białym Dunajcu, młodzież poznawała kulturę swojego partnera poprzez wspólne warsztaty dziedzictwa kulturowego. Podsumowaniem było wspólne przedstawienie teatralne polskich i ukraińskich aktorów, ukazujące podobieństwa i różnice w naszych kulturach.


Black to nature

Miejsce: Cesme - Turcja
Data: 21-30 listopada 2007
Uczestnicy: Polska, Rumunia, Turcja

W malowniczym terenie Cesme (region Izmir), Turcja, niedaleko wysp greckich odbyła się wymiana, której uczestnicy dyskutowali nad ochroną przyrody w swoich środowiskach lokalnych, oraz nad racjonalnym zarządzaniu odpadami w swoich gospodarstwach domowych. Ponadto poznawaliśmy starożytną kulturę, której pozostałości znajdują się w kilku miejscach niedaleko Cesme.


            

From stages to streets

Miejsce: Trabzon - Turcja
Data: 4-14 listopada 2007
Uczestnicy: Polska, Rumunia, Turcja, Słowenia, Litwa

Aby teatr zszedł z sceny na ulice, do ludzi. Tak proponowali uczestnicy warsztatów teatralnych, które miały miejsce w Trabzonie, Turcja. Ciepły listopad 2007r. był świadkiem tworzenia przedstawienia teatralnego z udziałem młodzieży z Polski, Turcji, Słowenii, Litwy, Rumunii. Dużym wyzwaniem ale również wspaniałym doświadczeniem była realizacja tego przedstawiania przed ogromną rzeszą tureckich dzieci.


            

Sharing life in Black Sea region

Miejsce: Besikduzu - Turcja
Data: 16-25 października 2007
Uczestnicy: Polska, Rumunia, Turcja, Holandia, Hiszpania

W sierpniu 2007r. w Besikduzu, Turcja odbyła się międzynarodowa wymiana młodzieżowa, dzięki której poznaliśmy codzienne życie na wsi w regionie Morza Czarnego. Uczestnicy z Polski, Turcji, Rumunii, Holandii i Hiszpanii brali udział w wielu dyskusjach na tematy związane z ochroną środowiska naturalnego oraz warsztatach terenowych gdzie poznawali jak mieszkańcy żyją w zgodzie z naturą.


            

Fishing on a culture boat

Miejsce: Karamursel - Turcja
Data: 2-12 października 2007
Uczestnicy: Polska, Turcja, Estonia, Azerbejdżan, Izrael, Słowacja

W październiku 2007r. w Karamursel, Turcja spotkała się młodzież z Polski, Turcji, Estonii, Azerbejdżanu i Izraela, aby dyskutować o problemach rybołówstwa w swoich krajach. Ciekawym doświadczeniem był udział w symulacyjnej grze, która miała na celu, jak osiągnąć sukces w połowach ryb. Podsumowaniem wymiany była wspaniała uczta morska na statku.


            

Integration by excitment. Rafting!

Miejsce: Antalya - Turcja
Data: 6-18 września 2007
Uczestnicy: Polska, Rumunia, Bułgaria, Turcja, Wielka Brytania, Łotwa

Wymiana młodzieżowa w Antalyi, Turcja, wrzesień 2007r., miała na celu przełamanie ogólnie panujących stereotypów w Polsce, Turcji, Bułgarii, Rumunii, Łotwy i Wielkiej Brytanii. Spotkanie to pokazało jak wiele nas łączy, i jak niedużo trzeba aby przełamać uprzedzenia. Potwierdzeniem tego był wspólny wyjazd w góry i niezapomniany spływ pontonowy.


      

The film

Miejsce: Częstochowa
Data: 7-17 lipca 2007
Uczestnicy: Polska, Rumunia, Malta, Estonia, Włochy

Projekt, którego wynikiem było powstanie filmów o tolerancji widzianej oczami młodych. Uczestniczyli w nim młodzi filmowcy i aktorzy z Polski, Rumunii, Włoch, Malty i Estonii, pracując nad swoimi filmami w lipcu 2007r. Powstały wtedy bardzo interesujące etiudy filmowe, które zostały zaprezentowane w Regionalnym Ośrodku Kultury dla szerokiej publiczności, która licznie przybyła na tą prezentację.


            

Juvenile - youth seminar

Miejsce: Vargesztes - Węgry
Data: 25-30 czerwca 2007
Uczestnicy: Polska, Belgia, Bułgaria, Francja, Grecja, Rumunia, Słowenia, Turcja, Węgry

Młodzież z 9 krajów spotkała się w miejscowości Vargesztes, Węgry aby podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje dotyczące przygotowywania i realizacji międzynarodowych projektów dla młodzieży. Podczas tego spotkania liderów młodzieżowych w czerwcu 2007r. powstawały również pomysły i szkice na kolejne projekty.


Youth in media

Miejsce: Wilno - Litwa
Data: 23 czerwca - 2 lipca 2007
Uczestnicy: Polska, Rumunia, Litwa, Niemcy, Holandia, Hiszpania

Aktywność młodych ludzi w nowoczesnych mediach była głównym tematem projektu, który odbył się w czerwcu 2007 w Wilnie, Litwa. Młodzież z Polski, Litwy, Niemiec, Rumunii, Holandii i Hiszpanii, poza dyskusjami nad głównym tematem „Młodzież w mediach” przygotowywała również reportaże do lokalnej telewizji i radia, oraz wydawała codzienną gazetę o tematyce nurtującej młodych ludzi.


Folk song of Coruh

Miejsce: Erzurum - Turcja
Data: 22-30 czerwca 2007
Uczestnicy: Polska, Turcja, Estonia, Dania, Rumunia

Jedna z najbardziej ekscytujących wymian - rafting na jednej z najszybszych rzek świata. Uczestnicy w grupach międzynarodowych dzięki codziennym spływom pontonowym nabywali wiele doświadczeń i umiejętności w pracy zespołowej. Projekt miał miejsce w przepięknej dolinie Eufratu niedaleko Erzurum, Turcja.


            

New partners, new quality

Miejsce: Izmit - Turcja
Data: 13-17 czerwca 2007
Uczestnicy: Polska, Turcja, Włochy, Grecja, Bułgaria, Niemcy, Rumunia, Łotwa

Seminarium kontaktowe mające na celu wymianę doświadczeń oraz planowanie przyszłych projektów.


            

Synthesis of cultures

Miejsce: Ankara, Istanbuł, Cappadocia - Turcja
Data: 20-28 kwietnia 2007
Uczestnicy: Polska, Turcja, Włochy, Grecja, Bułgaria

W czasie wymiany prezentowaliśmy różne aspekty dziedzictwa kulturowego każdego z krajów. Nasza kultura to my sami. Udowodniliśmy to podczas wspólnych warsztatów, na których prezentowaliśmy różne aspekty dziedzictwa kulturowego każdego z krajów: Polski, Turcji, Bułgarii, Włoch i Grecji. Międzynarodowa wymiana kulturalna odbyła się w Ankarze i Stambule w kwietniu 2007.


            

Don't heat yourself!

Miejsce: Ankara, Istanbuł - Turcja
Data: 3-12 kwietnia 2007
Uczestnicy: Polska, Turcja, Węgry, Rumunia, Portugalia

Celem projektu było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie ocieplania sie klimatu. Wspólne dyskusje nad ważnym tematem zagrożeń wynikających z globalnego ocieplenia odbyły się w kwietniu 2007r. w Ankarze, Turcja. Przedstawiane były stanowiska młodzieży z Polski, Turcji, Węgier, Rumunii i Portugalii. Wszystko zakończyło stworzenie wspólnego listu skierowanego do władz nakreślającego poglądy młodzieży w sprawie niepokojącego zjawiska jakim jest ocieplanie się klimatu.


      

From plates to hearts

Miejsce: Denizli - Turcja
Data: 9-18 września 2006
Uczestnicy: Polska, Turcja, Bułgaria, Rumunia

Celem spotkania młodzieży w Denizli, Turcja, wrzesień 2006r., było wzajemne poznanie tradycyjnych potraw polskich, tureckich, bułgarskich i rumuńskich. Odbywały się prezentacje dziedzictwa kulinarnego każdego z krajów. Niezwykłym doświadczeniem było przygotowanie przez wszystkich uczestników tradycyjnych dla nich specjalności kulinarnych, które uświetniły wspólną degustację.


            

Sport jako narzędzie świadomości europejskiej

Miejsce: Sława
Data: 10-17 lipca 2006
Uczestnicy: Polska, Litwa

Wymiana z udziałem młodzieży z Polski i Litwy odbyła się w Sławie (woj. lubuskie) w lipcu 2006r. Celem projektu było uświadomienie młodym ludziom, że poprzez sport mogą zwiększać swoje poczucie bycia obywatelem Unii Europejskiej. Odbywało się to poprzez wspólne warsztaty sportowe, m.in. zawody kajakowe. Całość zakończył meeting promujący sport i zdrowy tryb życia, który odbył się podczas „Dni Sławy”.


            

Mozaika

Miejsce: Zakopane
Data: 21-29 czerwca 2006
Uczestnicy: Polska, Malta, Grecja, Włochy

Uczestnicy podzieleni na 2 grupy warsztatowe: muzyczną i plastyczną tworzyli jedną wspólną mozaikę. Pierwsza grupa tworzyła wspólny obraz z malowanych płytek, a druga komponowała piosenki układając mozaikę słów z różnych języków. Podsumowaniem wymiany był wspólny happening, podczas którego uczestnicy wraz z mieszkańcami i turystami układali mozaikę oraz śpiewali stworzone piosenki.


            

Let's share spirit of folk dance

Miejsce: Kirklareli - Turcja
Data: 10-20 maja 2006
Uczestnicy: Polska, Turcja, Grecja, Rumunia

Głównym tematem projektu była wzajemne poznanie tańców folklorystycznych. Podsumowaniem wymiany był wspólny koncert, który obejrzało wielu mieszkańców Kirklareli. Niewątpliwą atrakcją wyjazdu było zwiedzanie największego meczetu w Turcji - "Selimiye" w miejscowości Edirne.


            

Work for EVS

Miejsce: brak
Data: 2006-2008
Uczestnicy:brak

Od 2004r. Zarząd Powiatowy ZMW w Częstochowie jest członkiem ogólnoeuropejskiej sieci wolontariackiej, której siedziba znajduje się w Holandii. Głównymi celami tej sieci są: promocja idei Wolontariatu Europejskiego oraz organizowanie projektów EVS. W latach 2006-2008 przeprowadziliśmy 17 spotkań informacyjnych w szkołach średnich naszego regionu pokazując młodym ludziom, jakie możliwości daje im udział w projektach wolontariackich.


European Rural Association Network

Miejsce: brak
Data: 2007-2008
Uczestnicy:brak

Nasza działalności w tej sieci organizacji działających na terenach wiejskich rozpoczęła się w 2005r. Byliśmy jednymi z inicjatorów wspólnie z rumuńską organizacją "Rural Development Association", utworzenia tej sieci. Jej siedziba znajduje się w mieście Brasom w Rumunii. Jej celami są: przekazywanie informacji o inicjatywach organizacji członkowskich, oraz udział młodzieży w tych inicjatywach. W okresie 2006-2008 nasza młodzież wzięła udział w 7 projektach realizowanych przez organizacje członkowskie.


            

Młodzież - aktywni obywatele społeczności lokalnych

Miejsce: Częstochowa
Data: 8-9 lipca 2009

W dniach 8-9 lipca 2009r. w Częstochowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Młodzież - aktywni obywatele społeczności lokalnych". Głównym celem projektu było nawiązanie dialogu pomiędzy młodymi ludźmi, a lokalnymi władzami samorządowymi w gminach Powiatu Częstochowskiego. Przygotowaniem do konferencji było 8 spotkań lokalnych, w których młodzi ludzie z danych dwóch gmin spotykali się z gminnymi decydentami. Dzięki temu mieli okazję przedstawić swoje osiągnięcia, ale także pomysły na dalszą działalność. W samej konferencji wzięło udział 60 młodych ludzi reprezentujących prawie wszystkie gminy naszego powiatu. W pierwszym dniu młodzi ludzie przedstawiali swoje przedsięwzięcia realizowane w swoich miejscowościach i gminach. W części poobiedniej odbył się wspólny panel dyskusyjny młodzieży i decydentów. Dyskutanci podzieleni byli na 4 grupy: bezrobocie wśród młodzieży, inicjatywy młodzieżowe, angażowanie się młodzieży i prawa młodzieży. Konferencja ta była dużym sukcesem.


            

BorownoLanParty 2009

Miejsce: Borowno
Data: 7 lutego 2009

Stało się już tradycją, że na początku lutego Borowno (gm. Mykanów) zostaje opanowane przez terrorystów oraz zwalczających ich antyterrorystów. I w tym roku miejscowa Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum zamieniły się w "pole bitwy" gry Counter Strike 1.6. Na szczęście nie walczono konwencjonalnymi środkami, którymi podczas wojen zwykli posługiwać się rywale. Obyło się bez ofiar, choć emocji nie brakowało. Uczestnicy wybrali bardziej cywilizowane metody współzawodnictwa.

Całe zamieszanie rozpętało koło Związku Młodzieży Wiejskiej w Borownie, które 7 lutego zorganizowało imprezę o nazwie III Turniej Gier Komputerowych "BorownoLanParty". Poza Counter Strike’iem równolegle rozgrywane były mecze w grę "Pro Evolution Soccer" na konsoli PlayStation 2. Dla potrzeb turnieju utworzona została strona internetowa: www.turniej.borowno.eu, na której zamieszczone są wszelkie informacje dotyczące imprezy.

O godzinie 11:00 nastąpiło oficjalnie otwarcie, po czym rozpoczęto rozgrywki. W fazie eliminacyjnej walka toczona była w grupach 4-o drużynowych. Pulę nagród o wartości 2,5 tys. zł rozdysponowano pomiędzy cztery drużyny, które wykazały się najlepszą taktyką oraz przemyślanym współdziałaniem.

Wydawać by się mogło, że gry komputerowe to tylko zabawa. Wielu uważa je za mało rozwojowe, szkodliwe, lub po prostu głupie – mówi Kamil Kokoszka, prezes Koła ZMW w Borownie - Tymczasem są kraje (Japonia, Korea Południowa), gdzie gracze komputerowi to prawdziwe gwiazdy, sławy na poziomie największych idoli kina i muzyki. Oczywiście, mowa tu o tych najlepszych, wygrywających największe turnieje gier komputerowych. W tych azjatyckich krajach takie konkursy cieszą się zainteresowaniem nie mniejszym niż widowiska sportowe organizowane dla klasycznych dziedzin współzawodnictwa (piłka nożna, koszykówka czy siatkówka). U nas też powoli gry komputerowe zaczynają wychodzić z domowych pieleszy, czego potwierdzeniem jest chociażby zorganizowany w Borownie turniej. Z roku na rok cieszy się on coraz większym zainteresowaniem. W tym roku zgromadził około 200 osób z terenu całej Polski, a udział w rywalizacji wzięło 120-u uczestników tworzących czterdzieści 3-osobowych "teamów".

Do finału zakwalifikowało się 5 drużyn, które w klasyfikacji końcowej uplasowały się na następujących pozycjach:

Sponsorami imprezy byli: Starosta Powiatu Częstochowskiego Andrzej Kwapisz, Wójt Gminy Mykanów Krzysztof Smela, Wójt Gminy Kłomnice Adam Zając, Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice Jarosław Łapeta, GamesFactory, @Alfanet, EDPOL Częstochowa, Piekarnia MAJAMI oraz Piekarnia Henryk Krysiak Kłomnice. Pomocy w organizacji imprezy udzielili: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Borownie, Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie, CKNONW w Borownie.


            

Konkurs Młodych Producentów Rolnych 2008

Miejsce: Częstochowa
Data: 28 lutego 2008

Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie corocznie organizuje Finał Wojewódzki ogólnopolskiego Konkursu Młodych Producentów Rolnych. Konkurs ma na celu przede wszystkim rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych, rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego, popularyzację osiągnięć w rolnictwie, a także poznawanie nowoczesnych metod ochrony środowiska. Konkurs Młodych Producentów Rolnych jest przedsięwzięciem cyklicznym adresowanym do młodych producentów rolnych, uczniów szkół rolniczych i studentów posiadających lub pracujących w gospodarstwie rodzinnym.

W edycji na rok 2008 do eliminacji wojewódzkich, które odbyły się 28 lutego 2008 zakwalifikowało się 21 uczestników z trzech szkół o profilach rolniczych (z Nakła, Żarnowca i Międzyświecia). Finał Wojewódzki odbywał się w formie testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 50 pytań, oraz z odpowiedzi ustnych na trzy pytania problemowe. Młodzi ludzie musieli wykazać się wiedzą i bystrością. Nie zawiedli się ani nauczyciele, ani jury , ani my jako organizatorzy. Rywalizacja była zacięta i wyrównana, ale wiadomo nie może wygrać każdy. Do Finału Krajowego zakwalifikowało się siedem osób. Gratulujemy nauczycielom, którzy kierują pracą tych uczniów, bowiem to również ich sukces. Tych siedmioro finalistów otrzymało wiele nagród (należały się za sam trud i pracę), nie zapomnieliśmy o czternastce, która musiała odpaść , oni również otrzymali skromne upominki. Na finał i wręczenie nagród przybyło wiele osób, które wspierają młodzież. Wśród nich była Pani Magdalena Jagodzińska ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, która przywiozła specjalny list gratulacyjny od Pana Stanisława Dąbrowy (Pierwszego Wicewojewody Śląskiego). Nie sposób wymienić wszystkich osób, które przybyły specjalnie na rozdanie nagród i pogratulowanie uczestnikom, ale tym osobom gorąco i serdecznie dziękujemy za udział i wsparcie. Na finale krajowym KMPR w Kielcach jeden z naszych reprezentantów Krystian Kaczor z Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu zajął II miejsce.

Dnia 19.12.2008 odbyła się kolejna edycja Konkursu Młodych Producentów Rolnych. Wzięło w nim udział 28 uczestników, uczniów szkół rolniczych z województwa śląskiego. Finalistami zostali uczniowie ze szkół rolniczych w Żarnowcu, Kłobucku, Pszczynie i Międzyświeciu, którzy będą reprezentować nasze województwo na finale krajowym, który odbędzie się w terminie 11-13 marca 2009r w Kielcach.


II Zlot Młodzieży ZMW

Miejsce: Zawada
Data: 28 czerwca 2008

"Tak się bawi, tak się bawi ZMW!!!" Te słowa stały się hasłem przewodnim II zlotu ZMW w Zawadzie, który odbył się 28 czerwca. Obecność wszystkich zaproszonych kół mile zaskoczyła organizatorów. Na zlot stawili się koła z Borowna, Częstochowy, Lubojenki, Bogusławic oraz koło zawadzkie. Swoją obecnością zaszczyciła nas także przedstawicielka z Warszawy. Powitanie odbyło się na świetlicy szkolnej. Po nim nastąpiło zakwaterowanie gości. O godzinie 20 zaczęła się powitalne ognisko, którego głównym celem była integracja z nowo powstałymi kołami ZMW. Każdy z członków siedzących przy ognisku miał powiedzieć kilka słów o sobie co przerodziło się w dobra zabawę pełną śmiechu. O godzinie 22 rozpoczęła się impreza taneczna, która organizatorem i wodzirejem zarazem był Damian Sambor. Goście bawili się do białego rana. Niestety nie wszyscy wytrzymali tempo tańca co skończyło się 5 skręconymi kostkami. W drugim dniu zlotu odbyły się zawody sportowe, w których zwyciężyła Lubojenka. Organizatorzy zajęli honorowe II miejsce.


Konferencja Częstochowskich Organizacji Pozarządowych

Miejsce: Częstochowa
Data: brak

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Częstochowy, co roku w marcu odbywa się Konferencja Częstochowskich Organizacji Pozarządowych. Biorą w niej udział na zaproszenie Prezydenta aktywnie działające w regionie częstochowskim organizacje. W czasie konferencji jest możliwość na zaprezentowanie własnej działalności szerszemu gronu publiczności, a także szansa na nawiązanie nowych kontaktów i współpracy z innymi organizacjami. Od dwóch lat Zarząd Powiatowy ZMW w Częstochowie uczestnicy w pracach tej konferencji, gdzie również dyskutowane są tematy ważne w odniesieniu do działalności różnego typu organizacji pozarządowych.


Kaplica Pamięci Narodu

Miejsce: Częstochowa
Data: 2 listopada 2008

W dniu 2 listopada delegacja Zarządu Powiatowego ZMW w Częstochowie uczestniczy w obchodach tzw. Zaduszek Witosowskich. Odbywają się one co roku dzięki uprzejmości przeora Klasztoru Jasnogórskiego w utworzonej tam Kaplicy Pamięci Narodu. W Kaplicy znajdują się miejsca pamięci najbardziej zasłużonych dla Ojczyzny Polaków. Jest tam miejsce na chwilę zadumy, modlitwy, ale także historii Polski i ruchu ludowego, patriotyzmu. Nasi członkowie oddając cześć byłemu premierowi Rzeczypospolitej pamiętają jego wkład w rozwój polskiej wsi.


Wypoczynek letni i zimowy 2006, 2007, 2008

Miejsce: Sława/Zakopane
Data: 24 lipca – 6 sierpnia 2006, 6-19 sierpnia 2006, 30 lipca – 12 sierpnia 2007, 15-28 lipca 2008, 28 lipca - 10 sierpnia 2008, 12–21 stycznia 2008

Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie, przy współpracy z Częstochowskim Stowarzyszeniem Rozwoju Małej Przedsiębiorczości, oraz Zarządem Krajowym ZMW organizuje różne formy wypoczynku skierowane dla dzieci i młodzieży pochodzących z obszarów wiejskich. Nasze propozycje są uzupełnieniem i kontynuacją całorocznej naszej pracy. Podstawowym celem naszych działań jest wsparcie rodzin rolniczych i zapewnienie bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku dla młodzieży.

Wypoczynek letni

Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie zorganizował w 2006r dwa turnusy, w których uczestniczyło 163 osoby - dzieci zarówno rolników opłacających składki Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jak i młodzież wiejska nie posiadająca tych uprawnień. Wszyscy uczestnicy zakwaterowani byli w murowanych domkach z pełnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji uczestników była duża sala, plac zabaw, sprzęt sportowy. Zapewniliśmy całodobową opiekę pedagogiczna wykwalifikowanej kadry, pielęgniarsko-medyczną oraz ratownika wodnego. Obozy kolejne odbywały się pod nadzorem Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze.

I turnus – 24.07 – 06.08.2006, II turnus 06.08 – 19.08.2006 w miejscowości Radzyń, gmina Sława, powiat wschowski, województwo lubuskie. Ośrodek położone w malowniczej scenerii Jeziora Sławskiego, która zachwyca bogactwem fauny i flory oraz swoimi plażami. Nad bezpieczeństwem wczasowiczów czuwało razem 19 osób.

W 2007r został zorganizowany jeden turnus w terminie 30.07.2007 – 12.08.2007, w którym uczestniczyło 50 dzieci rolników opłacających składki Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w tej samej miejscowości (Radzyń k/ Sławy). Dzieci miały zapewnione warunki te same, co w latach poprzednich.

Jak w poprzednich latach tak i w tym roku kolonie zorganizowaliśmy w Radzyniu k/ Sławy ze względu kompleksy leśne - suche bory sosnowe oraz liczne jeziora tworzące specyficzny mikroklimat korzystny dla młodych organizmów. W roku 2008 zorganizowaliśmy dwa turnusy kolonii w terminie 15.07.08 – 28.07.08 i uczestniczyło w nim 75 dzieci z terenów wiejskich, których rodzice objęci są Rolniczym Ubezpieczeniem Społecznym oraz w terminie 28.07.08-10.08.08, w którym wzięło udział 73 dzieci i młodzieży. Łącznie uczestniczyło 148 osób.

Podczas pobytu dzieci na obozach kolonijnych realizowany był bardzo bogaty program kulturalno-oświatowy. Składał się on z pogadanek na tematy związane z dbaniem o higienę osobistą oraz porządek miejsca, w którym przebywamy, na tematy związane z szacunkiem do innych, szczególnie osób starszych, pogadanki na tematy związane z ochroną przeciwpożarową i BHP, oraz na temat związane z występującymi w lasach gatunkami grzybów i roślin. Ponadto realizowane były zajęcia tematyczne z języka angielskiego, hiszpańskiego, nauki salsy i polskich tańców narodowych oraz ochrony środowiska. Oprócz form wypoczynkowych takich jak plażowanie, kąpiele w jeziorze organizowane były zabawy ruchowe na świeżym powietrzu oraz sportowe gry zespołowe (piłka siatkowa, nożna, tenis stołowy) jak i indywidualne (biegi, gimnastyka sportowa). Organizowane były również zajęcia kulturalne takie jak dzień piosenki kolonijnej, bal przebierańców, podchody z rozwiązywaniem zadań, wybory miss i mistera kolonii, czy randka w ciemno. Organizowane także były konkursy indywidualne i grupowe plastyczne, artystyczne na tematy związane z pogadanki przeprowadzanymi w ciągu dnia, konkurs wiedzy o Unii Europejskiej czy konkurs ekologiczny. Dzieci uczestniczyły również w pieszych wycieczkach krajoznawczych w okolicach Sławy, które połączone były z poznawaniem historii regionu, jego położenia oraz ciekawych miejsc. Duże wrażenie zrobiła na dzieciach wizyta w Stacji Meteorologicznej IMiGW w Radzyniu podczas, której mogli zapoznać się w jaki sposób pobierane są próbki i przeprowadzane badania różnych czynników atmosferycznych. Była również zorganizowana wycieczka autokarowa do Leszna, podczas której uczestnicy mogli spędzić czas w Aquaparku a później zaprzyjaźnić się ze zwierzętami w mini zoo, oraz zwiedzić ciekawe miejsca na starym mieście. Ponadto mogli zwiedzić lotnisko w Lesznie co wywołało spore emocje.

Wypoczynek zimowy

W terminie 12 – 21 stycznia 2008r w Zakopanem 13 osób z terenu Powiatu Częstochowskiego uczestniczyło w Zimowisku organizowanym przez Zarząd Krajowy Związku młodzieży Wiejskiej. Uczestniczyły w ciekawych zajęciach kulturalno-oświatowych, jak i sportowych niektórzy z nich po raz pierwszy mieli okazję jeździć na nartach bądź łyżwach. Zarażone zimowymi sportami i atrakcjami postanowili wrócić tam za rok.


Krajowa Wystawa Dożynkowa

Miejsce: Częstochowa
Data: 2006 - 2009

Jak co roku, także w latach 2006-2009 Związek Młodzieży Wiejskiej promował swoją działalność podczas Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich. Dzięki zaangażowaniu członków ZMW z terenu Powiatu Częstochowskiego, a także przede wszystkim koła miejskiego w Częstochowie, znicz ZMW był widoczny na naszym stoisku, a także wśród rolników uczestniczących i odwiedzających Dożynki. Wystarczy powiedzieć, że corocznie Dożynki i Wystawę Rolniczą odwiedza około 100.000 ludzi z całej Polski, powiązanych z obszarami wiejskimi. Czy można wymarzyć sobie doskonalszy czas na pochwalenie się swoimi osiągnięciami i promocję Związku Młodzieży Wiejskiej? Naszym głównym celem oprócz promocji naszego stowarzyszenia, jest również prezentacja dorobku ostatnich lat.


Spotkania świąteczno–noworoczne

Miejsce: Częstochowa
Data: brak

Spotkania opłatkowe i noworoczne stanowią już tradycję w kalendarzu uroczystości Związku Młodzieży Wiejskiej w powiecie częstochowskim. Są one doskonałą okazją nie tylko do przekazania życzeń na Nowy Rok, ale również do podsumowania roku mijającego. W spotkaniach oprócz członków ZMW uczestniczą również nasi sympatycy, a także byli działacze naszej organizacji z terenów powiatu częstochowskiego i kłobuckiego. Jest to doskonała okazja do powspominania, a także do wymiany doświadczeń i poglądów.


Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej XIX i XX

Miejsce: Częstochowa
Data: 15-18 czerwca 2006 oraz 6-10 czerwca 2007

W dniach 15 – 18 Czerwca 2006 już po raz drugi zagościł w Częstochowie XX Jubileuszowy Finał Krajowy Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. Był to dla nas ogromny zaszczyt.

Kolejny Festiwal także mieliśmy zaszczyt organizować odbył się on w dniach 6-10 czerwca 2007 r.

Corocznie w tym przedsięwzięciu brało udział 250 osób reprezentujących 8 grup ze wszystkich regionów kulturowych naszego kraju, 11 wolontariuszy z Częstochowy i okolic, pełniących rolę pilotów dla zespołów, 5 członków Komisji Artystycznej, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem przeglądów, były to osoby niewątpliwego autorytetu w swoich dziedzinach:

Patronat medialny nad Finałem Krajowym objęła Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach. Jako organizator zapewniliśmy uczestnikom zakwaterowanie, pełne wyżywienie, program kulturalno – oświatowy (wycieczki – zwiedzanie Częstochowy, Jasnej Góry, ruin zamkowych w Olsztynie k/Częstochowy, spotkania z samorządowcami, wieczór integracyjny (dyskoteki, ognisko, grill, wspólne muzykowanie), zajęcia warsztatowe oraz profesjonalne warunki prezentacji przeglądowych i Koncertu Galowego w Filharmonii Częstochowskiej.


            

II Turniej Piłki Siatkowej ZMW

Miejsce: Zawada
Data: 14 czerwca 2008

Cieszący się dużym zainteresowaniem turniej piłki siatkowej z 2007 roku domagał się przez koła ZMW powtórzenia. Aby nie zawieźć członków ZMW w Zawadzie postanowiło zorganizować II turniej piłki siatkowej do którego zgłosiło się 5 drużyn. W tym pierwszy raz koła z Lubojenki i Bogusławic. Rozgrywki toczyły się jak poprzednio na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zawadzie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego . Podczas turnieju stawili się także liczni kibice którzy głośnymi okrzykami wspierali swoich faworytów. Każda z drużyn prócz reprezentantów płci męskiej miała także płeć piękna, która grała nie gorzej niż chłopcy. Rywalizacja zakończyła się następująco: I miejsce zajęła drużyna z Lubojenki, II miejsce drużyna z Borowna , III przypadło drużynie z Bogusławic. Organizatorzy, którzy mimo licznych treningów zajęli IV miejsce stwierdzili, że najlepszym sposobem wyrażania szacunku dla przeciwnika jest walczyć z nim ze wszystkich sił. Graliśmy najlepiej jak potrafiliśmy. Po wyczerpującej grze siatkarzy czekał pyszny posiłek.


Mecz Polska-Dania

Miejsce: Stadion Śląski w Chorzowie
Data: 1 czerwca 2008

Przedstawiciele Zarządu Powiatowego ZMW w Częstochowie razem z koleżankami i kolegami z Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Krajowego ZMW uczestniczyli w meczu polskiej reprezentacji Piłki Nożnej na Narodowym Stadionie śląskim w Chorzowie. Nasza reprezentacja po bardzo zaciętej walce zremisowała z reprezentacją Dani 1:1. Mecz ten rozgrywał się tuż przed rozgrywkami EURO 2008.


II Turniej Bilardowy ZMW

Miejsce: Zawada
Data: 26 kwietnia 2008

Nawiązując do poprzedniego roku ZMW w Zawadzie przywitało nadejście wiosny turniejem bilardowym, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży zawadzkiej. Rozgrywki odbyły się dnia 26 kwietnia na świetlicy szkolnej, o nagrody walczyło 22 graczy. Turniej toczył się przy dźwiękach muzyki i w miłej atmosferze. Po jego zakończeniu wszyscy uczestnicy wraz z kibicami i zwycięzcami ( I miejsce Mateusz Ziemnicki, II miejsce Kamil Dąbrowski, III miejsce Piotr Borowik) udali się na pyszne kiełbaski z grilla.


Kadra Euro 2012 czeka

Miejsce: Przyrów
Data: 24 listopada 2007

W dniu 24.11.2007r w Przyrowie pow. częstochowski odbył się "Ogólnopolski Cykl Turniejów Piłkarskich Młodzieży Wiejskiej – Kadra Euro 2012 czeka" wzięło w nim udział 42 uczestników w 6 drużynach po 7 osób z Zawiercia, Łoboda, Janowa, Złochowic, Złotego Potoku, Jeleśni. Projekt dofinansowany był z Ministerstwa Sportu.


I Zlot Młodzieży ZMW

Miejsce: Zawada
Data: 14 lipca 2007

Dnia 14 lipca 2007 roku odbył się I zlot młodzieży ZMW w Zawadzie. W zlocie uczestniczył 3 koła: Borowno, Częstochowa i Zawada. Tak niewielka liczebność nie przeszkodziła jednak w dobrej zabawie, którą zapewniły liczne konkursy, w których członkowie poszczególnych kół mogli wykazać się sprawnością fizyczną, zwinnością i sprytem. Największym zainteresowaniem cieszyła się gra "w 2 ognie" i bieg z przeszkodami. Po podsumowaniu wyników z każdej konkurencji zostali wyłonieni zwycięscy: I miejsce zajęło koło z Borowna w nagrodę otrzymali DVD, II miejsce przypadło Zawadzie, za które otrzymali grilla, na III miejscu znalazło się koło z Częstochowy, którzy do domu powrócili z nagroda w postaci lotek. Na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na ognisko, napalone przed budynkiem gdzie mieści się klub ZMW i w dobrym towarzystwie przy wspólnych śpiewach i rozmowach zabawa trwała do północy.


Zawody w pięcioboju lekkoatletycznym

Miejsce: Złoty Potok
Data: 26 maja 2007

Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej był organizatorem "Zawodów młodzieży ponadgimnazjalnej szkół województwa śląskiego w pięcioboju lekkoatletycznym". Zawody te odbyły się w dniu 26 maja 2007r w Złotym Potoku. Wzięło w nich udział ponad 100 młodych ludzi ze szkół ponadgimnazjalnych z całego Województwa Śląskiego, dla których sport stanowi sposób na życie, ale także sposób na zagospodarowanie czasu wolnego. Chcieliśmy, aby poprzez udział w zawodach mogli oni sprawdzić swoje umiejętności sportowe w zdrowej i honorowej rywalizacji. Po za tym była to również promocja lekkiej atletyki jako dyscypliny ogólnorozwojowej i prostej, nie wymagającej dużych nakładów finansowych do uprawiania. Wszyscy uczestnicy mogli się sprawdzić w 5 konkurencjach: bieg krótko i długodystansowy, pchnięcie kulą, rzut oszczepem i skok w dal.


            

I Turniej Piłki Siatkowej ZMW

Miejsce: Zawada
Data: 19 maja 2007

"Wygrana to nie wszystko, ale chęć wygrania tak" 19.05.2007r. odbył się I turniej piłki siatkowej ZMW Zawada. Cała impreza przebiegała w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego , która została udostępniona kołu ZMW dzięki uprzejmości dyrektora Mariana Szyszka. Rozpoczęcie turnieju nastąpiło o godzinie 12 uroczystym powitaniem przybyłych drużyn przez prezesa ZMW w Zawadzie Kamila Dąbrowskiego. Do rywalizacji przystąpiło 5 drużyn z: Konar, Borowna, Częstochowy i 2 z Zawady. Po 6h intensywnej gry wyłonieni zostali zwycięzcy. I miejsce zajęło Borowno w nagrodę otrzymali boomboxa. Na II miejscu znalazła się drużyna z Konar z nagrodą w postaci grilla. III miejsce przypadło organizatorom, którzy za grę otrzymali piłki do siatkówki. Drużyna z Częstochowy pomimo tego, że nie znalazła się na podium została nagrodzona dużymi brawami oraz pamiątkowym dyplomem.


I Turniej Bilardowy ZMW

Miejsce: Zawada
Data: 21 kwietnia 2007

Wraz z nadejściem wiosny, kiedy dzień stawał się dłuższy członkowie zawadzkiego ZMW postanowili zorganizować turniej bilardowy. Jak postanowili tak zrobili ! 21.04.2007 r. O godzinie 13 rozpoczęły się emocjonujące rozgrywki miedzy klubowiczami, wśród nich znaleźli się członkowie kół ZMW z Zawady, Częstochowy i Borowna. Gra toczyła się o cenne nagrody: kamerę internetową, kierownice wyścigową do PC i słuchawki do komputera. Po wielogodzinnych trudach intensywnej gry zostali wyłonieni najlepsi gracze. Okazało się, że wszyscy trzej należą do zawadzkiego koła ZMW a byli to: I miejsce Dawid Sefaniak, II miejsce Krzysiek Koza, III Damian Sambor. Po rozdaniu nagród i zrobieniu pamiątkowych zdjęć wszyscy uczestnicy udali się na mały poczęstunek.


FML vs ZMW - Mecz na Stadionie Narodowym

Miejsce: Stadion Śląski w Chorzowie
Data: 31 marca 2007

Młodzież z Powiatu Częstochowskiego wyjechała do Chorzowa, aby zwiedzić Narodowy Stadion Śląski oraz rozegrać mecz Piłki Nożnej z kolegami z Forum Młodych Ludowców. Stadion na wszystkich uczestnikach wycieczki zrobił ogromne wrażenie, mogliśmy zwiedzić pomieszczenia w których zarówno trenerzy drużyn jak i reprezentacje przygotowują się do meczy, oraz pomieszczenia do odpoczynku i relaksu. Mecz odbył się na głównej płycie boiska i zakończył remisem 2:2. Obie strony były zadowolone z tego wyniku.


© 2009 ZMW Częstochowa
statystyka